HiB Info 1990-2012

Äldre nummer av tidskriften HiB-info (Håltagningsentreprenörernas* tidning) finns samlat här i PDF-format.

*Idag ingår HIB/Håltagningsentreprenörerna i branschorganisationen för Byggnadsberedning, BFB.

Arkiverade nummer av HiB Info

HiB-Info 2012

HIB INFO nr 4 2012
HIB INFO nr 3 2012
HIB INFO nr 2 2012
HIB INFO nr 1 2012

HiB-Info 2011

HIB INFO nr 3 2011
HIB INFO nr 2 2011
HIB INFO nr 1 2011

HiB-Info 2010

HIB INFO nr 4 2010
HIB INFO nr 3 2010
HIB INFO nr 2 2010
HIB INFO nr 1 2010

HiB-Info 2009

HIB INFO nr 4 2009
HIB-Info nr 3 2009
HIB-Info nr 2 2009
HIB-Info nr 1 2009

HiB-Info 2008

HIB INFO nr 4 2008
HIB INFO nr 3 2008
HIB INFO nr 2 2008
HIB INFO nr 1 2008

HiB-Info 2007

HIB INFO nr 4 2007
HIB INFO nr 3 2007
HIB INFO nr 2 2007
HIB INFO nr 1 2007

HiB-Info 2006

HIB INFO nr 4 2006
HIB INFO nr 3 2006
HIB INFO nr 2 2006
HIB INFO nr 1 2006

HiB-Info 2005

HIB INFO nr 4 2005
HIB INFO nr 3 2005
HIB INFO nr 3 2005
HIB INFO nr 3 2005

HiB-Info 2004

HIB INFO nr 4 2004
HIB INFO nr 3 2004
HIB INFO nr 2 2004
HIB INFO nr 1 2004

HiB-Info 2003

HIB INFO nr 2 2003
HIB INFO nr 1 2003

HiB-Info 2002

HIB INFO nr 4 2002
HIB INFO nr 3 2002
HIB INFO nr 2 2002
HIB INFO nr 1 2002

HiB-Info 2001

HIB INFO nr 4 2001
HIB INFO nr 3 2001
HIB INFO nr 2 2001
HIB INFO nr 1 2001

HiB-Info 1999

HIB INFO nr 2 1999
HIB INFO nr 1 1999

HiB-Info 1990

HIB INFO nr 1 1999

 

Vid frågor om Hib Info: Kontakt BFB

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor