Metodbeskrivningar – Vajersågning

Rundhålssågning med vajer

Bild: Betongborrar´n Mälardalen

Vajersågning är en lämplig med vid upptagning av cirkulära hål och ursparningar i bjälklag och väggar.

Metoden kan användas för hål från ca 0,5 meter och upp till ca 9 m.

Kärnborrning av runda hål fungerar normalt upp till  maximalt 1,5 meter.

Cirkulär skärning med vajer följer samma  principer som övrig vajersågning.

Det är främst montage och inställning av de olika hjulen som driver och styr vajern som är annorlunda.

Vid cirkulär skärning drar vajerns i två riktningar:

  • en kraft verkar i riktning mot maskinen som vid vanlig vajersågning
  • en kraft verkar i sågsnittets riktning dvs i en cirkel runt hålet som skall sågas ut

 

rundhålsskärning utrustning 3D

Drivarmen arbetar i en cirkel och styr vajern runt. Ett supporthjul längst ut avlastar vajer och arm och rullar med i sågsnittets riktning.

Här följer exempel och specifika förutsättningar vid just upptagning av cirkulära hål med vajersåg.

Sågordning – rundhålssågning

Cirkulär sågning kan utföras så att hela hålet tas upp i ett stycke eller delas upp i mindre delar. Detta beror bland annat på hur stora snitt sågen klarar av och hur stora blocken får vara för att kunna hanteras när det skall transporteras ut.

Om den sågningen av ett cirkulärt hål delas upp så att flera sågblock tas ut istället för ett helt är det viktigt att planera sågordningen väl. Principen är att de undre snitten sågas först.

Säkring av block – rundhålssågning

Block som sågas ut måste säkras så att de inte faller ut och orsakar skador under sågning och innan de plockats ut.

 • Vid håltagning i vägg kan kilar sättas fast i sågsnittet allteftersom skärning sker.
 • Vid håltagning i bjälklag placeras erforderlig mängs stämp under den yta som skall sågas ut.

Stämpning – bjälklag
Vid vajersågning i valv skall stämpning av det block som skall sågas ut utföras innan arbetet påbörjas. Vid rundhålssågning är det viktigt att placera stämpen så det går att passera med vajern.  Armen som styr vajern måste också kunna passera fritt.

Detta innebär att stämpen  måste placeras om allteftersom vajern passerar. Detta är ett riskabelt arbetet och det är därför viktigt att ha några extra stämp tillgängliga samt att följa denna turordning:

 1. Montera extra stämp  på i det nya läget, dvs där sågarmen och vajern redan har passerat
 2. Montera sedan ner de stämp är i vägen för sågarmen i den fotsatta skärningen

I annat fall är risken att blocket kan falla ner på den som arbetar undertill med att placera om stämpen.

Förberedelser och uppstart

  • Kontrollera att hålet är utsatt och markerat av beställaren.
  • Se till att arbetsområdet och riskzonerna (för  vajerbrott och fallande block) blir avspärrade samt att varningsskyltar finns.

 

vajer cirkulär skärningMontering av utrustning:

 • Ett hål borras i mittpunkten (centrum) för det hål som skall sågas upp.  Storlek beror på vilken utrustning som skall användas. (Se bruksanvisning för maskinen eller fråga leverantören)
 • Ett hål med diameter 15 – 25 mm borras i cirkeln omkrets, dvs  där vajerns skall skära.
 • Hållare för vajer monteras i hållet i mitten med vajerarmar på båda sidor om vägg eller bjälklag.
 • Vajerns trä sedan genom särskild hållare i mittpunkten samt i hålet ytterkanten där sågning skall ske.
 • Styrhjul och support av vajer monteras och justeras. Det skall finnas hjul som driver i maskinens riktning och hjul som styr vajern i sågsnittets riktning, dvs irunt det hål som skall sågas upp.

Cirkelvajersåg Tyrolit

Såg och övrig utrustning, t ex för kylning monteras. Utrustningen installeras enligt leverantörens föreskrifter. Placering av såg sker med tanke på  tillgängligt utrymme, praktiskt handhavande, önskad vajerlängd och säkerhet mm.

När allt är på plats justeras vid behov vajerns längd. Vajern tvinnas som brukligt 2-5 ggr innan de lösa ändarna skarvas ihop liksom vid övrig vajersågning.

Tryckning av vajer

Principer för tryckning av vajer:

Tryckning vajer

Fördelning av skärningskraften

skärningskrafter vajer

Kylning

vattenkylning

Förklaringar till bilden:

Vattnet (1) styrs från drivaggregatet (2) till vajersågen (3) och vidare till vattenlansarna (4).

 

 

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor