Håltagningsuppdraget

Anbud och avtal

Håltagningsuppdraget börjar med någon beställer ett jobb, som skall utföras enligt förutsättningar som anges och till överenskommet pris. Alla överenskommelser som görs bör dokumenteras skriftligen även mindre uppdrag.

Ett entreprenadkontrakt innehåller bl a:
  • beskrivning av uppdraget
  • kostnader
  • särskilda förutsättningar och handlingar som skall gälla, t ex ritningar
  • hänvisning till på branschföreskrifter s k Allmänna Bestämmelser  (AB)som skall gälla för uppdraget (AB).

För håltagningsentreprenader används normalt föreskrifterna (AFU). Samma gäller om håltagningsentreprenaden i sin tur köper in egna underentreprenörer.

Entreprenadform och ansvarsfördelning

Antingen ansvara beställaren eller håltagningsföretaget för att ta fram ritningar om det behövs.

Ofta utförs håltagningsjobb som en underentreprenad inom en större byggentreprenad, t ex en generalentreprenad, GE eller en totalentreprenad, TE.

Genomförande

En del håltagningsjobb är akuta uttryckningar p g a felgjutning och att bygghandlingarna varit felaktigt måttsatta.

Oavsett om håltagningsjobbet är planerat i förväg eller inte så finns det vissa saker som måste förberedas innan jobbet kan påbörjas t ex:

Länkar:

Artiklar om upphandling (Håltagning.nu)
Upphandling av bygg- och anläggningsprojekt  (Byggipedia)
Standardavtal för entreprenad (Effso Tools)
Tillägg till AFU 99 för håltagningsentreprenader (HiB)

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor