Arbetsområdet – Väggsågning

Det är viktigt att definiera arbetsområdet och att spärra av farligt område, dvs det område som av säkerhetsskäl inte får beträdas av obehöriga.

Bilden visar hur långt arbetsområdet vid väggsågning sträcker sig och hur långt säkerhetsavstånd som skall hållas.
Arbetsomr väggsåg

Förklaring till siffrorna i bilden:
  1. Farligt område
  2. Rekommenderat arbetsområde
  3. Väggsåg med klingskydd
  4. Elektrisk eller hydrauliskt aggregat
  5. Farligt område på baksidan av väggen
  6. Skydd för genomsågning på baksidan
Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor