Dokument & länkar

Branschinformation – Allmänt

Tidskriften HiB-Info 1990-2012

Leverantörsinfo – Maskiner och metoder

Vajersågning
Handbok vajersågning (Tyrolit)
Manual Vajersågning (Husqvarna)
Manual Vajersågning (Pentruder)
Bruksanvisning Vajersågning (Hilti)

Borrning
Kärnborrar – Säkerhet och system (Tyrolit AB)

Vägg- och golvsågning
Väggsågar – Säkerhet och system (Tyrolit AB)

Verktygskontroll – guide

Tool check (Tyrolit)

Arbetsmiljö – Hälsa och säkerhet

Allmänt om arbetsmiljö och säkerhet
Arbetsmiljöverkets webbplats – Bygg- och anläggninsgsarbete

Farliga ämnen
Guidelines Silica HIB 2014 (HiB)
Stendamm kan orsaka Silikos (Arbetsmiljöverket)
Kunskap om PCB vid rivning (sanerapcb.nu)
Här finns asbest (Arbetsmiljöverket)

Forskning och utveckling

SBUF-rapporter om Håltagning

Via länken ovan kan du själv söka på andra ord för att få upp aktuella SBUF-finansierade projektresultat. Exempel på sökord, håltganing, rivning, sanering, buller mm.

Generell byggkunskap, teknik, metoder

Byggipedia.se
ByggAi.se

Myndigheter

Arbetsmiljöverket
Boverket

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor