Dokument & länkar

Leverantörsinfo – Maskiner och metoder

Vajersågning
Handbok vajersågning (Tyrolit)
Manual Vajersågning (Husqvarna)
Manual Vajersågning (Pentruder)
Bruksanvisning Vajersågning (Hilti)

Borrning
Kärnborrar – System och Säkerhet (Tyrolit AB)

Vägg- och golvsågning
Väggsågar – System och Säkerhet (Tyrolit AB)

Arbetsmiljö – Hälsa och säkerhet

Allmänt om arbetsmiljö och säkerhet
Utbildningsmaterial och lärarhandledning
Arbetsmiljöverkets webbplats – Bygg- och anläggninsgsarbete

Farliga ämnen
Guidelines Silica HIB 2014 (HiB)
Stendamm kan orsaka Silikos (Arbetsmiljöverket)
Kunskap om PCB vid rivning (sanerapcb.nu)
Här finns asbest (Arbetsmiljöverket)

Buller
Tyst bilning (SBUF)
Buller vid håltagning och infästning i betong (SBUF)
Bestämning av ljudnivåskillnader från borrmaskin (SP)

Allmän byggkunskap, teknik, metoder

Byggipedia.se
ByggAi.se

Myndigheter

Arbetsmiljöverket
Boverket

Branschinformation – Allmänt

Tidskriften HiB-Info 1990-2012

Upplever du problem att öppna någon av länkarna ovan. Var vänlig meddela detta till oss: KONTAKT (BFB)

Copyright © BFB 2019
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt av skolor och elever under utbildning. Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor