Förberedelser inför vajersågning

Innan arbetet kan börja

 1. Kontrollera förutsättningarna på platsen där arbetet skall utföras t ex tillgång till el och vatten, arbetsområdets utseende, möjlighet att arbeta och hantera utsågat material på ett effektivt och säkert sätt, möjlighet att hantera kylvatten utan att orsaka skador eller andra problem, åtkomst och möjlighet att montera utrustning på ett säkert sätt.
 2. Välj maskin och vajer som passar för det aktuella håltagningsuppdraget. Effektbehovet är normalt mellan 7 och 35 kWh och beroende på hur grov konstruktion som skall sågas, hur omfattande sågningen är samt hur lång vajer som skall användas.
 3. Kontrollera att det finns tillgänglig el dimensionerat för önskat effektbehov samt vatten för kylning framdraget.
 4. Kontrollera att utsättningen av hålet stämmer med ritningar eller andra handlingar.
 5. Kontrollera arbetsområdet och att det inte finns risk för att någon kommer att vistas inom riskområde så länge sågning pågår och så länge det finns utsågade block som kan falla ner.
 6. Förborra hål i varje ände av sågsnittet för att trä vajer. Lämplig borrdiameter brukar vara 25-30 mm.
 7. Bearbeta och runda av skarpa hörn med mejsel eller dylikt. Detta för att vajern inte skall slitas i onödan mot skarpa kanter.  I nödfall kan hörnen slipas ner genom att vajern dras manuellt fram och tillbaka över kanten:
  Vajer6
  Radien på det avrundade hörnet bör vara ca 10 cm.
 8. Säkra det som skall sågas ut t ex genom stämpning så att utsågade block inte kan falla ner.

Montering av utrustning

 1. Ställ upp utrustning och fäst in i bjälklag eller vägg.
 2. Ställ in och vinkla styrhjul
 3. Montera ev extra hjul för styrning och support av vajer.
 4. Montera utrustning för vattenkylning och ev efterhantering av kylvattnet.
  • Montera vattenmunstycke invid ingångshål för vajern dvs på det ställe där vajern träffar arbetsstycket.
  • Beroende på snittlängden kan det bli nödvändigt att montera vattenkylning på flera ställen.
  • Se till att vattentillförseln är igång innan sågningen påbörjas
  • OBS! vattenlansarna får bara justeras när vajersågen är avstängd och står stilla.
  • Ett bra vattenflöde behövs för de flesta vajrar med plast eller gummi för att de ska hålla och fungera bra.

Montering  av vajer

 1. Välj en vajer som rekommenderas av tillverkare och som är anpassad till det material som skall sågas.
 2. Trä vajern genom de för borrade hålen i sågsnittets ändar
 3. Kapa vajer till önskad längd. Använd vinkelslip!
 4. Tvinna vajern 2-5 ggr för att åstadkomma jämn slitage.
 5. Skarva ihop de lösa vajerändarna genom t ex:
 6. Spänn vajern men ej för hårt. En tumregel brukar vara att vajerns skall inte vara hårdare spänd än att det går att dra runt med för hand.
 7. Montera vajerskydd  som förhindar att vajern slår ut i all kraft om ett vajerbrott skulle uppstå under sågning
 8. Justera vid behov säkerhetsavstånd och avspärrat riskområde.

Kontrollera följande före uppstart:

 • Vajerns spänning när den är trädd i maskinen och vattenmunstycken och slangar justerade men innan skydden är monterade.
 • Att det finns tillräckligt ”slack” i vajern på slacksidan. En tumregel brukar vara att vajerns skall kunna dras ut ca 10 cm i  sidled från den linjär såglinjen.
 • Att vajern löper korrekt över alla hjul och inte har hoppat av under förberedelser och montering på plats.
 • Att vajern är ren innan den går in i vajermagasinet, då drivkraften försämras om vajern inte är ren. Kylvattnet kan användas för rengöring av vajer.
Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor