Materialhantering

Borrkärnor

Borrkärnor och betongblock är det viktigt att planera hur de skall hanteras och läggas upp.

Borrkärnor som tas ut med en gång kan samlas och staplas upp vid arbetsstället för att senare  transporteras till avfallscontainern,. Då ser det snyggt ut under tiden.

Uttag av borrkärna Tyrolit
Exempel på uttag av borrkärna (Tyrolit)

 

Blockhantering

Betongblock som tas ut i samband med håltagning måste hanteras på ett ett säkert sätt. Godkända lyftanordningar och säring av lasten krävs.

Blockhantering

Blockvikten måste kunna beräknas för att planera för rätt utrustning och för att säkerställa att bjälklaget där blocken hanteras har tillräcklig hållfasthet. I annat fall kan håltagningen behöva delas ut i mindre delar.

Nedtagning av block

Nedtagning av sågade block vid t ex dörröppning görs säkrast med talja/telfer monterad antingen i taket eller i kraftig vinkel i smide, på väggen, ovan blocken och hissas säkert till golvet.

BlockällningFällning av blocket rekommenderas ej eftersom det medför tunga lyft när det sen ska resas för uttransport. Dessutom är risken att golvets hållfasthet inte är tillräcklig även om fallet dämpas av t ex på däck eller lastpallar.

Uttagning av block med speciallyft och dragkätting:

Blockuttag

OBS!

Om arbetsplatsens lämnas utan att blocken hunnit tas ut  måste det vara kontrollerat och säkrat så att blocken inte kan falla ut.

Länkar

Avfallshantering på bygget (Byggipedia)

 

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor