Alternativa metoder

Övriga håltagningsmetoder

Håltagning i betong beskrivs i flera avsnitt. Men ni måste också känna till att det finns andra metoder att demolera betong:

  • Bilning med handmaskin
  • Spräckning
  • Vattenbilning
  • Sågning med skärbrännare
  • Rivingsrobotar
  • Grävmaskiner

Nedan förklaras några av dessa metoder lite närmre.

Handbilning

Idag användes uteslutande elektriska bilmaskiner vid manuell bilning. Bilning av kvarvarande betong vid slätsågning och betongknubbar som måste bort tegel och mycket annat.

Bilning  är en vanlig och enkel metod men som orsakar mycket damm och buller. Desutom kan bilning med handmaskin orsaka rubbningar i cirkulationssystemet, vilket kan orsaka ”vita fingrar”.

Spräckning

Spräckning är kan utföras  genom att det borras ett antal hål i konstruktionen som skall demoleras.

I de borrade hålen kan det sättas antingen hydrauliska domkrafter eller kilar som spräcker upp betongen.

Exempel på hydraulisk spräckning:
Hydralisk spräckning Betongborrarn
Bild: Betongborrarn

Hålen kan också fyllas med snigel dynamit (Typ Sylentime) som efter ett dygn har expanderat och betongen är demolerad.

Vattenbilning

Vattenbilning används när armeringen skall sparas på broar- eller fundament där det skall gjutas nytt med den gamla och ny armering

Vatten sprutas med högt tryck mot ytan och den gamla betongen spolas bort.

Grävmaskin

För riktigt tunga jobb kan ibland en grävmaskin användas. Dessa maskiner går att utrusta med liknande  utrusning som rivingsrobotar men betydligt tyngre och kraftigare verktyg.

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor