Arbetsmiljöregler och föreskrifter

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket är en statlig myndighet som arbetar främst med regler, information och förebyggande åtgärder, att ta fram och uppdatera de som skall gälla för olika arbetsplatser,  hjälper företag och andra i det förebyggande arbetsmiljöarbetet samt i utredning av de arbetsmiljöolyckor som inträffar.

Alla arbetsgivare måste följa arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen, som innehåller de mer praktiska tillämpningsföreskrifter och förtydliganden kring arbetsmiljölagen.

  • Arbetsmiljölagen, AML omfattar både den psykosocial och den fysiska arbetsmiljön.
  • Arbetsmiljöförordningen är en av de viktigaste förordningarna inom arbetsmiljölagstiftningen.
  • Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS – är den samling regler och lagar som bl a byggbranschen måste följa för att undvika olycksfall och ohälsa.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3) riktar sig till alla som har ansvar för byggnads- och anläggningsarbete, även byggherrar. De innehåller bland annat regler om transport av material på byggplatser, takarbete, vägarbete och skyddsnät.

Fler exempel på arbetsmiljöregler” för byggnadsarbeten:

Tänk på att föreskrifterna uppdateras då och då. Vid större omarbetning kan de få ett nytt AFS-nummer/årtal. Du kan alltid söka på Arbetsmiljöverkets hemsida på det område du vill ha aktuell information om t ex Asbest, Ställningar, Kvarts osv. Detta kan du också göra om länkarna ovan inte fungerar.

Länkar

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor