Utförande vajersågning

Säkerhets check:

 • Innan sågningen startas måste alla berörda personer veta var nödstopp-knapparna sitter och hur de fungerar!
 • Kontrollera att utrustningen är i funktionsdugligt skick och att alla infästningar är ordentligt åtdragna.
 • Kontrollera att drivaggregatets gummifötter pekar nedåt.
 • Kontrollera att vajern inte är sliten eller skadad – i så fall måste den bytas eller repareras.
 • Kontrollera till sist att magasin och vajerskydd är hela och korrekt monterade.

Uppstart sågning

 1. Kontrollera att vattenkylningen är igång
 2. Starta matningen försiktigt och använd matningsrörelsen för att spänna vajern
 3. Om kortare längd används vid skärning, minska inmatningstrycket – annars uppstår onödig förslitning.
 4. Starta sågens rotation
 5. Försåga ett grundspår t ex genom att ändra vajerns riktning under uppstarten, och vid max 5% vajerhastighet, går det att försåga ett grunt spår på slacksidan innan den riktiga sågningen startas.
 6. När vajern löper jämnt och bra vid mycket låg hastighet, kan maskinen stoppas, skydden monteras och låsas.
 7. Öka sedan hastigheten efterhand och öka trycket tills maskinen är uppe i fullt varvtal

Sågning

Drivhjulens periferihastighet bör vara 16 – 25 m/s ju högre hastighet desto större risk  för vajersprickor och -brott.

Sågning sker tills vajern måste sträckas. Detta är när full matningslängd är uppnått eller om drivhjulet slirar pga att det då är för låg friktion mellan vajer och det material som sågas.

Säkerhetsrutiner:

 • Sågningsförloppet måste övervaka hela tiden på säkert avstånd
 • Se till att alltid kunna komma åt nödstoppet på fjärrkontrollen eller på aggregatet.
 • Såga aldrig utan att använda vajerskydden.
 • Stanna alltid sågen innan t ex sågspåret skall kontrolleras eller  justering av kylning görs
 • Skulle kylvattnet sluta fungera, måste maskinen stängas av omedelbart.
 • Lämna aldrig maskinen utan uppsikt med motorn igång.

När vajern skall stoppas; stäng av matningen och låt vajern gå några varv till utan tryck. Då blir det lättare att starta igen.

Ny matning – kortning av vajerlängd
 1. Maskinen stoppas:
  • Stäng av matningen
  • Låt vajern gå några varv utan tryck.
  • Stoppa sen även matningen
  • Då blir uppstarten igen lättare
 2. Släden körs tillbaka till startläget
 3. Vajern tvinnas vid behov och sträcks sedan genom att den träs upp på ett nytt hjul i magasinet,
 4. Matning och rotation startats sedan upp på samma sätt som första gången.
 5. Denna procedur upprepas varje gång full matningslängd uppnås och fram tills snittet är färdigsågat.

För att såga stora snitt och slippa göra om denna procedur alltför ofta kan hela sågen flyttas längre ifrån snittet och en längre vajer användas.

Kylning

Kontrollera att det kommer nog med vatten till vajern annars kan vajern överhettas och förstöras. Justera vid behov vattenslangarna eller öka vattenflödet.

 • Använd mjuka slangar och pressa fast den lösa änden i det sågade snittet.
 • Använd flera vattenslangar för att kyla samt rengöra vajern.
Om en vajer behöver repareras

Montera aldrig samman vajrar med olika diameter.

 • Använd alltid samma typ och dimension på vajrar som skarvas ihop. En diameterskillnad på 0,2 mm eller mer innebär risk för fastkörning.
Säkring av block – exempel med kilar:

kilning av sågblock

Avsluta sågning

 1. Stoppa sågen
 2. Koppla ur el och stäng vattentillförsel
 3. Se till att kvarsittande block är ordentligt säkrat t ex med kilar.
 4. Dela vajern så här:
  • gängkopplad vajer skruvas isär
  • Länkkopplad vajer delas genom att sprinten slås ut
  • Reparationsskarvad vajer kapas med vinkelslip om den skall kopplas och användas igen
 5. Kontrollera att  allt betongslam är uppstädat
 6. Flytta sågen och förbered utrustning för sågning av nästa snitt i sågordningen.

Efter avslutad håltagning

När sågningen är klar stoppas maskinen, vattnet stängs av, elförsörjning bryts och utrustningen, vajer och vattenslangar demonteras.

Den utsågade betongbiten lyfts ur hålet. Eventuellt måste biten sågas i mindre bitar, t ex med en golvsåg, för att inte väga för mycket då de lyfts ut.  

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor