Etikettarkiv: Maskinkunskap

Demcon 2016

Fotograf/reporter:Arne Holgersson
Arne Holgersson
SE Holgar Consulting

Håltagnings- och rivningsbranschens främsta leverantörer var på plats som utställare vid årets Demconmässa den 29-30 september i Upplands Väsby.

Det blev två dagar med trevliga människor och givande möten mellan branschens aktörer, kunder och leverantörer.

Flera av håltagning.nu´s samarbetspartners var närvarande och visade upp såväl beprövad teknik som nyheter och utvecklade produktlösningar. Fortsätt läsa Demcon 2016

Hantering av dammfilter

Stoftavskiljare S26 med luftopulsrensing av filter. Kapacitet: 400 m3/h
Stoftavskiljare S26 med luftpulsrensing av filter. Kapacitet: 400 m3/h. (Pullman Ermator)

För att uppnå bästa möjliga effekt och arbetsmiljö vid håltagning, rivning och sanering gäller det att använda rätt utrustning.

Det är inte bara valet av luftrenare och stoftavskiljare som avgör. För att utrustningen skall fungera effektivt och hålla länge krävs rätt filter.

Livslängd på filtren beror på vad maskinerna används till, hur ofta och hur filterbyten respektive filterrengöringen sköts.

Utrustning och filter måste underhållas, rengöras och bytas enligt leverantörens anvisningar.

Det är inte bara maskinens och filtrens livslängd som är viktig. Anledning till att luftreningsaggregaten används är ju för att skydda arbetare och omgivning mot det hälsofarliga damm som förekommer på arbetsplatsen.

Underlagen till denna artikel har tagits fram av Pullman Ermator.

Krav på filter- HEPA 13

Arbetsmiljöverkets krav på filter för asbestsanering är att filter HEPA13  (H13). Utöver det damm som är synligt för blotta ögat klarar stoftavskiljare och luftrenare som är utrustade med HEPA13-filter damm som innehåller både: asbest, mineralull, fibrer, sot, kristallin kiseldioxid (kvarts), granit, gnejs, mikrobiologiska ämnen och mögelsporer.
Fortsätt läsa Hantering av dammfilter

Val av luftrenare

A1000 luftreanre Pullman Ermator
Luftrenare modell A1000. Kapacitet: 1000 m3/timme (Pullman Ermator)

Enligt krav från Arbetsmiljöverket skall luften i ett utrymme bytas ut 10 ggr/timme.

Luftomsättning
Genom att räkna ut rummets eller det avgränsade utrymmets volym (golvarea x rumshöjd) får man fram hur många kubikmeter luft rummet innehåller.

Genom att multiplicera detta med 10 får man fram vilken luftomsättning som behövs.

Luftomsättningen det handlar om är i detta fall är alltså den mängd luft som, t ex en  luftrenare, måste kunna hantera och ventilera ut varje timme för att uppnå Arbetsmiljöverkets krav.

Följande tips och råd baseras på fakta och exempel framtaget av företaget Pullman Ermator.

Val av modell och placering

Vid håltagning i ett rum eller avgränsat utrymmets väljs lämplig modell och kapacitet på luftrenare efter beräkning av totala volym som utrymmet har.

Fortsätt läsa Val av luftrenare