Maskinkunskap

Håltagningsmaskiner finns i många olika utföranden. De drivs med olika drivmedel, är olika stora och har olika maskinstyrka. Vilken typ av maskin som väljs beror bland annat på vilket behov som finns och vilka förutsättningar som gäller för ett enskilt uppdrag.

Drivaggregat

Verktyg som används inom håltagningsbranschens drivs av olika typer av motorer, drivaggregat och drivmedel t ex:

  • El (elmotor och HF-motor)
  • Bensin eller diesel (förbränningsmotor)
  • Hydraulik eller luft

Maskinerna kan också ha kombinerad drift, t ex el och hydraulik.

Vilken maskintyp och drivmedel som väljs beror på vad som är mest lämpligt i det enskilda fallet.

  • El-aggregat är vanligt i samband med håltagning byggnader och där det finns tillgång till el.
  • Användning av förbränningsmotorer som går på bensin och diesel är inte så lämpligt inomhus eller vid husbyggnadsprojekt eftersom de avger hälsoskadliga avgaser.

Maskinstyrka

Maskiner för håltagning har olika styrka och effekt. Det är bra att välja en maskin med styrka anpassad för det aktuella uppdraget.

  • En inte onödigt stor utrustning är mer ekonomiskt, säkrare och enklare att handhantera.
  • På samma sätt blir håltagningen mindre effektiv och tyngre att utföra om utrustningen är underdimensionerad och med för svag maskinstyrka.

Maskinstyrkan beskrivs som maskinens Effekt (Watt) eller i form av hästkrafter (HK)

Effekt

Efffekten anges i Watt (W) eller som kilowatt (kW)

Handhavande

Många kvalificerade håltagningsjobb idag utförs med fast monterad utrustning som hanteras via fjärrkontroll, t ex joystick.

Mindre handhållna maskiner kan användas för enstaka mindre håltagningar.

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor