Borrning i valv

Farligt område och säkerhetsåtgärder

Farligt område som skall markeras, avgränsas(1) och säkras t ex med skiva och stämp:

farligt område

 

Kärnfångare (2) och stämp (3)  monterat så borrkärnan inte faller ner:

farlig område2

Vi borrning uppifrån är det viktigt att det farliga området på undersidan av valvet är avgränsat eftersom den som jobbar med håltagningen inte ser vad som händer där.

Borrning underifrån

Markera området ovanför borrhålen.

farligt område3
Förklaringar:
  1. Vatten uppsamlingsring kopplas till våtutsug.
  2. Vattenkyld eller hydraulisk drivmotor.
  3. Borrstativ fastsatt med vacuum eller slagankare.
  4. Snabbstämp för extra säkerhet obligatorisk vid vakuumfäste.
Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor