För utbildare

Det ligger i branschens intresse att skolor och lärare använder sig av våra kunskapsunderlag i utbildningen. Detta för att skapa önskvärd learning outcome likvärdig oavsett utbildare.

Via webbplatsen kommer de studerande att även efter avslutad utbildning kunna hitta  aktuell information för sitt yrkesutövande.

OBS! Innehållet på Håltagning.nu är upphovsskyddat. Det innebär att du som ulbildare eller studerande och lärling måste följa BFBs regler för användning av innehållet och du får inte sprida material från webbsidan till andra än till dina egna elever.

Så här kan du som utbildare använda Håltagning.nu

Branschorganisationen för Byggnadsberedning, BFB, välkomnar användning av innehållet på Håltagningnu i samband med utbildning under förutsättning att våra upphovsrätten och de användarvillkor som är förknippade med denna följs.

 • Vi välkomnar länkning till webbplatsen och till de sidor som är aktuella i utbildningen.
 • Det är också tillåtet att via webbläsaren skriva ut önskade sidor samt att dela ut dessa utskrifter till de egna eleverna.
  • sidorna ska då skrivas ut och delges eleverna i sin helhet inkl sidhuvud och sidfot.
  • ändringar får inte göras direkt i utskrifterna.
  • ev. kompletterande information, såsom egna texter/bilder, exempel eller fördjupning, görs i separat dokument.
 • Studerande och lärlingar  får skriva ut och behålla sidor av relevans för sin utbildning och praktik.

För att använda underlag från Håltagning.nu i undervisningen vill vi också att du informerar dina elever om upphovsrätten och om hur de får respektive inte får använda våra underlag.

Detta är INTE tillåtet

Det är INTE tillåtet att dela ut materialet i digital form, t ex som PDF, till eleverna. Du får inte maila, publicera eller på annat sätt sprida underlagen från Håltagning.nu till andra.

Du får inte sälja vidare underlagen eller ta betalt av eleverna för att tillhandahålla utskrifterna.

BFB vill fortsätta utveckla och kvalitetsäkra kunskapsunderlagen som används i utbildningarna:

 • För dig som lärare innebär det att du inte sprider eller publicerar information från Håltagning.nu – varken i sin urspungliga eller omarbetad/komplettard form – annat än enligt det som tillåts ovan.
 • Vi rekommenderar också att du med jämna mellanrum hämtar nya utskrifter att dela ut till elverna för att säkerställa att du har senaste versionen.

Anpassade läromedel

Vissa utbildnsinganordnare och lärare har behov av att skapa egna läromedel anpassade efter individuella förutsättningar.

BFB försöker tillmötesgå önskemål och behov för att anpassa kunskapsunderlag eller ta fram eget läromedel.

Kontakta gärna oss vid frågor eller förslag: KONTAKTA BFB

Mer information

Allmänt om upphovsrätten och internet
Användarvillkor för webbplatsen
Friskrivningsklausul

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor