Beräkningar

Yrkesberäkningar

Yrkesräkning handlar mest om att kunna göra enkla beräkningar och egna bedömningar på plats. Viktigt är att ha koll på mått och utsättning av mått.

För håltagare är det också bra att kunna sätta ut och markera  hål som skall tas, mäta ut arbetsområdet samt att kunna räkna ut materialvikter och volymer.

Det handlar om viktberäkning av block som skall sågas ut eller beräkning av borrkärnor. Längdberäkning kan t ex användas vid uträckning av avstånd används för att markera arbetsområdets gränser.

Även när någon annan har ansvaret för beräkningarna och utsättning är det bra att kunna göra egna bedömning och upptäcka eventuella fel i tid.

Det är också en fördel att förstå hur olika enheter används och hur de kan omvandlas.

Mer om beräkningar, formler och enheter:

Länkar

 

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor