Välkommen till Håltagning.nu

Håltagning.nu  är framtagen på initiativ av Håltagningsentreprenörerna HIB. Idag drivs sajten av Branschorganisationen för Byggnadsberedning BFB

Håltagning.nu är tänkt att fungera som ett nav för verksamma i branschen, utbildare, beställare, projektörer, entreprenörer, arbetsledare och andra som söker aktuell kunskap och information om håltagning och byggnadsberedning.

Fördelen med en webbplats som branschen står bakom är att alla, inkl skolor, elever och lärlingar får tillgång till samma aktuella kunskap som yrkesverksamma håltagare. Tillgängligheten på aktuell och likvärdig information kan också underlätta kommunikation och samordning mellan övriga aktörer i uppdragen och därmed förbättra kvalitet och säkerhet i arbetena.

Håltagning.nu övergripande syften är att:

  • förvalta en gemensam och öppen informationsportal för branschen och dess intressenter
  • säkerställa kompetensförsöjning, kunskapsutveckling och säkra arbetsmetoder inom håltagningsbranschen.
  • förbättra kopplingen mellan teknik, metodval och de viktiga säkerhetsfrågorna
  • säkerställa att relevant och branschgemensam information finns tillgänglig för alla som behöver den.
  • att ge skolor, elever och lärlingar tillgång till samma aktuella kunskap som yrkesverksamma i branschen.

BFB s mål är att som branschförening är bland annat att i samarbete med medlemsföretag och leverantörer bevaka och ena  branschen kring aktuella utvecklings- och kompetensfrågor bl a teknik, säkerhet och digitalisering

Genom att tillgängliggöra kunskapsunderlag och aktuell information vill BFB skapa förutsttningar för en likvärdig och jämställd kunskapsförsörjning i branschen oavsett utbildningsväg och enskilda medlemsföretags förutsättningar.

OBS! Innehållet på Håltagning.nu skall endast användas som kunskapsunderlag, allmän information och vägledning. Läs mer: Friskrivningar

Vi tar gärna emot feedback och förbättringsförslag!

Webbplatsen kommer ständigt utvecklas och uppdateras. Dessutom publiceras då och då aktuella artiklar.

Hittar du felaktigheter, brutna länkar eller har du förslag på underlag vi kan använda, artiklar, länkar eller hur vi kan i övrigt förbättra eller anpssa innehållet – Hör gärna av dig!

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor