Håltagning – Ett yrke inom Byggnadsberedning

Informationen på denna webbplats vänder sig till såväl yrkesverksamma  håltagare som till utbildningsanordnare och studerande inom yrkesutbildning. Mer info: Om webbplatsen

Innehållet på webbplatsen kan också användas som vägledning för beställare vid planering och samordning mellan håltagning med andra byggnadsarbeten.

Håltagning.nu tillhör Branschorganisationen BFB som verkar inom området för byggnadsberedning – med håltagning, rivning och sanering.

  • Har du frågor eller förslag kring innehållet på webbplatsen är du välkommen att kontakta oss på BFB: BFB – Kontakt
  • Vill du ha information kring teknik, metoder eller kostnader kan du kontakta något av BFB´s medlemsföretag: BFB – Medlemmar
  • BFB anordnar också utbildningar: BFB – Utbildning

Copyright © BFB 2019
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt av skolor och elever under utbildning. Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor