Håltagning – Ett yrke inom Byggnadsberedning

Håltagning.nu tillhör Branschorganisationen BFB som verkar inom byggnadsberedning –  håltagning, rivning och sanering.
Mer info: byggnadsberedning.se

För utbildare, elever, lärlingar och yrkesverksamma:
Informationen på denna webbplats vänder sig till såväl yrkesverksamma  håltagare och uppdragsansvariga som till utbildningsanordnare och studerande inom yrkesutbildning.
Mer info: Om webbplatsen

För beställare,  entreprenadingenjörer, BAS-U m fl:
Innehållet på webbplatsen kan också användas som kunskapsunderlag och stöd för beställare inför upphandling samt vid planering och samordning mellan olika entreprenader och arbeten.

  • Har du frågor eller förslag kring innehållet på webbplatsen är du välkommen att kontakta oss på BFB: BFB – Kontakt
  • Vill du ha information kring teknik, metoder eller kostnader kan du kontakta något av BFB´s medlemsföretag: BFB – Medlemmar
  • BFB anordnar också utbildningar: BFB – Utbildning
Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor