Etikettarkiv: Film

Vajersågning – så här fungerar det

Vajersågning kan utföras på många olika sätt, med såväl raka som cirkulära snitt. Sågning med diamantvajer är en kraftfull håltagningsmetod som kan anpassas till flera olika förutsättningar.

Ex HibInfo

Vajersågning kräver god kunskap om montage och handhavande av utrustning. Säkerhet vid körning med vajersåg är mycket viktig. För en effektiv och jämn skärning krävs kunskap kring hantering av diamantvajern.

Fortsätt läsa Vajersågning – så här fungerar det

Buller vid håltagning

Buller som alstras vid borrning och sågning medför skadligt höga ljudnivåer för både håltagare och nära omgivning. Ständig exponering för ljud/oljud/buller kan också höja stressnivån för den som utsätts.

öratÄven relativt låga ljudnivåer kan påverka hörsel för den som ständigt vistas i en sådan ljudmiljön.

IACDS om buller

Inom IACDS pågår ett internationellt utvecklingsarbete samt informations- och erfarenhetsutbyte mellan nationella branschorganisationer inom håltagning.

Fortsätt läsa Buller vid håltagning

Dammbekämpning

Vid håltagning alstras damm som är ohälsosamt både att ajälv andas in och att sprida till omgivningen.

Andningsmask med filter

Vid arbete med kvartshaltiga material skall alltid minst halvmask med partikelfilter P3 användas. Det är också viktigt att inte sprida dammet till omgivande utrymmen och personer.

Förhindra dammspridning

Det finns en rad åtgärder för att förhindra spridning av damm från håltagning. Fortsätt läsa Dammbekämpning