Montering och kontroll av utrustning

Montering av räls

 • Rälsen monteras för att fixera sågen och säkerställa att den går rakt och som planerat.
 • Mät ut var fästhålen till rälsbockarna skall sättas:

räls2

 • Dra fast alla bultar så att rälsen fäster ordentligt och inga olyckor sker!

Montering av utrustning

 • Såghuvud monteras på rälsen
 • Klinga monteras på sågspindlen
 • Montera vattenslangar
 • Hydraulslangar monteras eller vid el kontakterna monteras.

Kontroll av montage

 • Se till att slagankare fäster ordentligt!
 • Kontrollera att alla bultar är åtdragna så att rälsen fäster ordentligt
 • Säkerställ att klingan sitter ordentligt fast och inte kastar sidled.

Inför sågning

 • Kontrollera att rätt varvtal har angetts
 • Starta klingan och se att den går åt rätt håll, inte kastar sidled eller åt periferin.
 • Pröva att såghuvudet går åt båda håll utan att något hindrar,
 • Testa att inmatning av klingan fungerar
 • Se till att vattentillgången är ok.
Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor