Användarvillkor för webbplatsen

Syftet med publicering av denna webbplats har varit att skapa ett branschgemensamt och  ”levande” dokument som kan tillhandahålla enhetlig och aktuell information kring håltagning.

Målgrupperna är bland andra BFB-medlemmar och intressenter såsom entreprenörer samt beställare, leverantörer, utbildare, elever och lärlingar.

Vi är generellt positiva till användning av informationen och kunskapen på webbplatsen – så länge detta sker på ett sätt som bidrar till branschens långsiktiga utveckling och kvalitetsarbete.

Upphovsrätten till webbsidan och dess  innehåll har BFB samt de upphovsmän, författare etc som bidragit till innehållet.

 • Kontrollera alltid med BFB eller den som webbplatsen källhänvisat till innan du kopierar och använda material för egna ändamål.
 • Observera särskilt att det INTE är tillåtet att använda respektive sprida innehåll från Håltagning.nu i digital form eller för kommersiella ändamål såvida inte särskilt tillstånd inhämtats.
 • Eventuell omarbetning och utveckling av underlagen kräver också särskilt tillstånd från BFB respektive aktuell upphovsman.
 • Upphovsrätten för omarbetat material tillhör fortsatt BFB resp aktuell upphovsman.
 • Vid all användning av underlag och citat från webbsidan skall det tydligt framgå att källan är Håltagning.nu

Detta är tillåtet:

 • Att som medlem i BFB skriva ut enskilda sidor för internt bruk.
 • Att som lärare skriva ut sidor i sin helhet inkl sidhuvud och sidfot samt att dela ut utskrifter till egna elever.
 • Studerande och lärlingar  får skriva ut och behålla sidor av relevans för sin utbildning och praktik.

Detta är INTE tillåtet:

 • Att spara ner digitala kopior, sprida, dela ut,  maila eller publicera underlag från webbsidan i digital form, t ex som PDF.
 • Att manupuera utskrifterna eller omarbeta underlagen från Håltagning.nu
 • Att sälja material som framställts med hjälp av underlag från Håltagning.nu.

Vi hjälper gärna till

I samråd med BFB och andra berörda upphovsmän kan anpassade lösningar diskuteras.

Vi har efter förfrågan möjlighet att tillhandahålla individuella lösningar, såsom handböcker, tryckta läromedel och synkronisering mellan webbplatser och lärplattformar.

Kontakta oss vid frågor! Kontakt BFB

 

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor