Arbetsmiljöåtgärder

Åtgärder för en säker arbetsmiljö vid håltagning innebär bl a:

  • att kontrollera och följa byggarbetsplatsens arbetsmiljöplan
  • att utföra arbetet i dialog med beställaren och följa de tider som överenskommes
  • att respektera övriga på arbetsplatsen förekommande arbeten  och yrkeskategorier och deras planering av sina arbeten
  • att användning av personlig skyddsutrustning
  • att välja en så säker, ergonomisk och arbetsmiljöanpassad utrustning som möjligt
  • att följa leverantörernas anvisningar vid användning av utrustningen
  • att genomföra erforderliga skyddsåtgärder både  före, under och efter avslutat arbete
  • att hantera utrustning och uttagna materialblock på ett säkert sätt
Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor