Diamantklingor

Sågklingans design

Principen för sågklinga med diamant framgår av bilden. Sågklingan i exemplet är avsedd för håltagning med vattenkylning, dvs våt bearbetning.

Design Diamantklinga Tyrolit

Bild: Tyrolit

I segmentet sitter diamanterna fast. Segmentet är sammanfogat med metallklingan genom svetsning eller lödning.

Lasersvetsning ger högre hållfasthet än lödning och är  idag den vanligaste metoden för att foga samman diamantsegmentet med stambladet. Lödda segment används numera främst vid naturstensbearbetning.

Vattenspårens funktion är att leda bort kylvattnet från klingan.

Diamantsegmentet tillverkas och läggs antingen på stambladet antingen direkt (direktsintrad)  eller sintras separat och svetsas på stambladet  i efterhand.

En annan metod är elektroplätering av diamanter på stambladet. Denna metod används mest vid torrsågning med mindre klingdiametrar, t ex för kakel och klinker.

Kvalitet och livsläng för sågklingan är bl a beroende på segmentets metallbaserade bindematerialet, t ex hårdhet och densitet. u högre densitet desto bättre slitstyrka.

Val av sågklinga

Det finns s k universalklingor som är designade att användas vid håltagning i de flesta material eller i blandmaterial t ex betong med armering och stenmaterial.

Speciakllingor framtagna för optimal sågning i olika typer av material t ex

  • Betong
  • Asfalt
  • Hård sten, t ex granit
  • Kakel, tegel och lättbetong

Genom att välja en klinga som är anpassad för det aktuella materialet blir håltagningsarbetet effektivare och livslängden på klingan längre.

Klingor med förslipat segment kan användas för att få skärpa direkt och för att undvika vibrationer.

Artiklar och fördjupning:

Om klingsågar

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor