Etikettarkiv: Internationellt

Vibrationskador och vita fingrar

Hand Arm Vibration Syndrome, HAVS

Vita fingrar

Hand arm vibration syndrome, är den engelska benämning för skador på muskler, nervsystem, blodkärl och blodcirkulation orkade av arbete med vibrerande maskiner.

En av de skador som omfattas av begreppet HAVS är det som vi på svenska kallar för ”vita fingrar”.  Vita fingrar kan orsakas av arbete ned handhållna vibrerande maskiner.

IACDS om vibrationer

Inom IACDS har en broschyr: Hand Arm Vibration Syndrome HAVS, tagits fram. Denna  beskriver skador och förebyggande åtgärder mot vibrationsskador i byggbranschen. Fortsätt läsa Vibrationskador och vita fingrar

Den internationella håltagningsmarknaden

Vartannat år presenterar de nationella branschföreningarna inom håltagning sina marknadsstatisk till den internationella organisationen IACDS.

Marknadsdata kan användas för att kartlägga trender, göra prognoser land för land eller region för region.

Insamling av marknadsrelaterad statistik

En samordnad insamling av marknadsdata från flera länder kan ge indikationer på utveckling och trender inom håltagningsindustrin över hela världen.

Fortsätt läsa Den internationella håltagningsmarknaden