Etikettarkiv: Säkerhet

Underentreprenörens ansvar för arbetsmiljön

Arbetsmiljöplan (AMP)

Arbetsmiljöplan tas fram innan byggarbetsplatsen etableras.

Byggarbetsmiljösamordnaren ska se till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig på byggarbetsplatsen och att efter hand genomföra de anpassningar av planen som kan behövas.

Läs mer: Arbetsmiljöplan (Håltagning.nu)

Riskbedömning – UE

Riskbedömningar är det centrala i arbetsmiljöarbetet. Genom att kartlägga alla risker som kan förekomma på en arbetsplats samt i anslutning till varje enskilt arbete kan relevanta åtgärder vidtas. Riskbedömningen bygger på erfarenhet men också på att försöka tänka ut i förväg vad som skulle kunna inträffa.

Fortsätt läsa Underentreprenörens ansvar för arbetsmiljön

Säkra lyft

Borrkärna 450 mm. Foto: Janne Månsson

Uttagning av block och hantering av dessa kan kräva användning av lyftkran.

Kranföraren är utbildad och vet hur lasten skall kopplas på ett säkert sätt samt hur lyftet skall utföras.

Tänk på:

  • Planering av håltagning sker så att blocken storlek och vikt anpassas till kranens och lyftutrustningens kapacitet.
  • Kontrollera lyftredskapets märkning!

Fortsätt läsa Säkra lyft

Fallskydd vid håltagning

AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall

Fallskydd alternativ till stegar (Arbetsmiljöverket)
Bild: Alternativ till stegar (Arbetsmiljöverket)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter som syftar att förhindra fallolyckor gäller oavsett på vilken höjd arbete utförs.

Föreskrifterna anger bl a följande:

  • Arbete skall planeras, ordnas och bedrivas så att fallolyckor förebyggs.
  • Skyddsanordning mot fall, inkl. förekommande infästningar, skall vara dimensionerad för den belastning den kan antas bli utsatt för.
  • Om tillräckligt säkra skydd mot fall inte kan ordnas skall andra säkerhetsåtgärder vidtas, t ex säkerhetsbälte med väl förankrad

Fallskydd i samband med håltagning

Nedan följer rekommendationer för att undvika risk för att både egen personal eller andra personer skall skadas eller förolyckas till följd av fallolycka.

Fortsätt läsa Fallskydd vid håltagning