Etikettarkiv: Kylning

Torr eller våt bearbetning

Vid all bearbetning uppstår värme detta gäller likväl vid bearbetning av betong och stenmaterial som stål och trä.

Det finns olika kylmetoder: vatten, tryckluft, vakuumsugning. Det vanligast förekommande i håltagningsbranschen är våtbearbetning och kylning med vatten.

Våtberabetning väggsåg tyrolit
Bild: Tyrolit

Varför behövs kylning?

Några förklaringar till varför det behövs kylning vid bearbetning med diamantverktyg i betong och stenmaterial:

  • Diamanter är känsliga temperaturer över c:a 800 grader, risken är att de förkolnar.
  • Klingor och borr med lödda segment kan släpper sina segment vid denna temperatur.

Torr bearbetning – allmänt

Torr bearbetning lämpar sig i material som lecablock, lättbetong, betonghålsten samt vid mindre djup i massivt tegel eller betong.

Fördelen med torr bearbetning är att slippa hantera vatten och slam samt risken för fuktskador. Nackdelarna är bl a att mängden damm och spridning av damm ökar.

Kylning vid torr bearbetning kan ske med luft.

  • Verktyg med segment som är konstruerade för torr bearbetning används
  • Dammbegränsande åtgärder bl a punktutsug, luftrenare
  • Personlig skyddsutrustnig – andningsmask

Våt bearbetning – allmänt

Korrekt vattentillförsel gör att segmenten hålls skarpa ger en snabb borrning och en god ekonomi. Fortsätt läsa Torr eller våt bearbetning