Uttag av borrkärna

Nedan visas exempel och principer för uttag av borrkärna.

Upptagning av borrkärna – exempel:

A. Vid rätt borrdjup stäng av rotationen och dra tillbaka borret inklusive borrkärna.
B. Bryt av borrkärnan genom att driva ner en kil.
C. Exempel på lyft av borrkärnan, beroende på hur tung
borrkärnan är.

Uttagborr2

Upptagning  om borret kört fast:

Uttag borrkärna2

 

Upptagning av större borrkärna:

Uttag borrkärna3

Observera placering av stämp!

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor