Taggarkiv: Fallskydd

Fallskydd vid håltagning

AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall

Fallskydd alternativ till stegar (Arbetsmiljöverket)

Bild: Alternativ till stegar (Arbetsmiljöverket)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter som syftar att förhindra fallolyckor gäller oavsett på vilken höjd arbete utförs.

Föreskrifterna anger bl a följande:

  • Arbete skall planeras, ordnas och bedrivas så att fallolyckor förebyggs.
  • Skyddsanordning mot fall, inkl. förekommande infästningar, skall vara dimensionerad för den belastning den kan antas bli utsatt för.
  • Om tillräckligt säkra skydd mot fall inte kan ordnas skall andra säkerhetsåtgärder vidtas, t ex säkerhetsbälte med väl förankrad

Fallskydd i samband med håltagning

Nedan följer rekommendationer för att undvika risk för att både egen personal eller andra personer skall skadas eller förolyckas till följd av fallolycka.

Läs mer