Etikettarkiv: Fallskydd

Fallskydd vid håltagning

AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall

Fallskydd alternativ till stegar (Arbetsmiljöverket)
Bild: Alternativ till stegar (Arbetsmiljöverket)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter som syftar att förhindra fallolyckor gäller oavsett på vilken höjd arbete utförs.

Föreskrifterna anger bl a följande:

  • Arbete skall planeras, ordnas och bedrivas så att fallolyckor förebyggs.
  • Skyddsanordning mot fall, inkl. förekommande infästningar, skall vara dimensionerad för den belastning den kan antas bli utsatt för.
  • Om tillräckligt säkra skydd mot fall inte kan ordnas skall andra säkerhetsåtgärder vidtas, t ex säkerhetsbälte med väl förankrad

Fallskydd i samband med håltagning

Nedan följer rekommendationer för att undvika risk för att både egen personal eller andra personer skall skadas eller förolyckas till följd av fallolycka.

Fortsätt läsa Fallskydd vid håltagning