Väggsågning

Väggsågning är det mest effektiva – miljövänliga och ergonomiska metoden för rektangulär håltagning i  betong med tjocklek 150 -900 mm.

Exempel på väggsågning:
 • Dörr- och fönsteröppningar.
 • Vibrationsavskärmning vid bilning.
 • Balkongrenovering.
 • Fuktspärrsspår vid betong och tegelfasader.
Handhållen elektrisk diamantkap försedd med punktutsug (Bild: Hilti)

Utrustning för väggsågning

Moderna väggsågar är högfrekventa, lättarbetade och effektiva sågar som drivs med el.

Sågar finns från 7,5 kW till över 20 kW. De är försedda med helautomatisk matning och tar hänsyn till
armering i betongen.

Sågskenor och såghuvud är anpassade till användaren och är relativt lättmonterade.

Arbetsgång väggsågning

Precis som vid alla annan håltagning är förberedelserna viktiga vid väggsågning.

Arbetsgången vid väggsågning kan se ut så här:

 1. Inspektion på plats och dialog med arbetsledare kring metod, säkerhet och logistik på arbetsplatsen
 2. Beräkning av volymer och vikter för material som skall sågas ut
 3. Planering av sågordning och materialhantering.
  sågordning dörr 1
  Länk: Sågordning – vägg
 4. Utsättning och uppmarkering av ursparningar som skall göras
 5. Avspärrning av arbetsområdet på båda sidor om det objekt som skall sågas ut.
 6. Montage av utrustning och ev inplastning eller kringutrustning för dammreducering och/eller kylning med vatten
 7. Försågning/styrspår
 8. Håltagningen kan börja
 9. Uttag och bortforsling av uttagna block
 10. Rengöring av arbetsplatsen

Läs mer:

Checklista: Förberedelser vid håltagning
Arbetsområdet – Väggsågning
Sågordning – Vägg
Försågning

Se exempel:

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor