Personlig skyddsutrustning

Vid håltagning bör alltid följande användas:

  • Skyddshjälm
  • Hörselskydd
  • Skyddsglasögon eller visir
  • Andningsmask
  • Kraftiga greppsäkra handskar.
  • Åtsittande, kraftig och bekväm klädsel som tillåter full rörelsefrihet.
  • Skor eller stövlar med stålhätta och halkfri sula
  • Bensågskydd (vid arbete med handhållen utrustning)

Undvik löst sittande kläder, långt och löst hängande hår samt smycken och annat som kan fastna maskinen.

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor