Underentreprenörens ansvar för arbetsmiljön

Arbetsmiljöplan (AMP)

Arbetsmiljöplan tas fram innan byggarbetsplatsen etableras.

Byggarbetsmiljösamordnaren ska se till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig på byggarbetsplatsen och att efter hand genomföra de anpassningar av planen som kan behövas.

Läs mer: Arbetsmiljöplan 

Riskbedömning – UE

Riskbedömningar är det centrala i arbetsmiljöarbetet. Genom att kartlägga alla risker som kan förekomma på en arbetsplats samt i anslutning till varje enskilt arbete kan relevanta åtgärder vidtas. Riskbedömningen bygger på erfarenhet men också på att försöka tänka ut i förväg vad som skulle kunna inträffa.

Arbetsgivare ska tillsammans med sina arbetstagare bedöma de risker som deras arbeten kan orsaka vid varje byggarbetsplats. Det är viktigt att man gör en ny riskbedömning inför varje ny arbetsuppgift eller inför varje ny miljö där ett arbete ska utföras.

Läs mer: Riskanalys

Underentreprenörens ansvar:

  • Byggarbetsplatsens arbetsmiljösamordnare, Bas-U, skall informeras om de risker som det egna arbetet kan innebära.
  • Information om byggarbetsplatsens gemensamma risker och regler som finns beskrivna i arbetsmiljöplanen för projektet  skall delges de egna medarbetare som skall utföra arbete på den aktuella arbetsplatsen.

Länkar

Förebygg risker på byggarbetsplatsen (Arbetsmiljöverket)

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor