Översågning

Översågning innebär att sågklingan tillåts att gå längre i konstruktionen än snittet för håltagningen.

Princip – översågning:

ÖversågningBildVid översågning går klingan förbi vid t ex ett hörn. Detta medför att sågning blir enklare att genomföra. Utan översågning blir dock slutresultatet snyggare och inga åtgärder krävs för att dölja spåren efter klingan.

Vid översågning kan konstruktionen försvagas om armering utanför sågkonturerna kapas.

Alternativet till översågning kan vara:
  • att borra 1 eller 3 hål i hörnen för att få bort den betong och armering som blir kvar i den ”bortre” delen av väggen.
    Anv3
  • motkapning med ringsåg från baksidan eller användandet av svärdsåg.

Exempel på håltagning utan översågning:

Ingen översågning

Copyright © BFB 2019
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt av skolor och elever under utbildning. Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor