Sågordning vägg

Planering av sågordning innebär att bestämma i vilken ordning olika sidor såga, Detta kan vara viktig både för att arbetet skall bli så
enkelt och säkert som möjligt.

Det gäller att inte riskera att utsågade delar ramlar ut och skadar någon under arbetets gång.

För att vikten på utsågade bitar inte skall bli för hög måste kanske sågningen göras med flera snitt än i exemplet nedan. Principen för sågordning är samma oavsett hur många delar sågningen utförs i.

Exempel på arbetsgång vid väggsågning för dörr eller fönsteröppning:

I exemplet delas sågningen upp i två delar och bitarna hålls bitarna på plats på höger sida, där sista sågningen görs.

sågordning dörr 1
kilning av sågblock

  1. Såga första snittet vid 1 – kila fast stålkilar i  snittet.
  2. Andra snittet vid 2
  3. Tredje snittet vid 3 – kila fast stålkilar i snittet
  4. Fjärde snittet vid 4 – kila fast stålkilar i snittet
  5. Femte snittet vid 5 – sista snittet.
  6. Ta ut bitarna

Säkring av block

Stålkilarna som sätts in i snittet direkt efter sågningen
bidrar till att stabilisera delarna under den fortsatta
sågningen.

Säkring av block
Säkring av block med kilar.
Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor