Försågning

Styrspår

Det är viktigt att göra ett styrspår på c:a 5- 8 cm djupt vid all sågning. Detta för att nästa snitt skall gå utan problem och bli rakt.

Styrspår

Försågning görs när:

  • väggtjockleken är större än startklingans skärdjup.
  • det inte går att starta med en stor klinga.
  • det inte går att montera direkt på spindeln om den går i väggen eller golvet.

Vid försågning används först en diamantklinga, t ex  Ø 800×5,0 mm. När första klingan nått sitt maximala skärdjup används en annan klinga med större diameter och tunnare segmentbredd, t ex  Ø 1000/1200 x 4,5 mm.

Nästa klinga kan sättas ner i det försågade spåret innan den monteras på sågspindeln.

Försågning kan ske i flera steg med sågklingor i olika storlekar:

Försågning

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor