Kylning av borr

För att borrningen skall fungera måste borret kylas med vatten, annars blir värmeutvecklingen för stor. Då kan borrsegmentet släppa.

Kylning sker med vatten. Det är viktigt att inte tillföra för mycket kylvatten för då håller sig inte borret skärpt.

Princip för kylning av diamantborr

Kylvattnet passerar genom borrspindeln via en inbyggd vattenleka. vattnet rinner sedan inuti borret och ut via
segmentens vattenspår på utsidan av borret.

Kylning2

Förklaringar:
  1. Inkommande kylvatten
  2. Vattenleka
  3. Diamantborr/kärnborr
  4. Släpp
  5. Vattnet rinner ner inuti borret.
  6. Diamantsegment.
  7. Vattnet rinner vidare via vattenspår.
  8. Utkommande kylvatten som pressats uppåt.

Kontroll av kylning

Om det kylvattnet som kommer ut ur borrhålet är klart används för stor mängd kylvatten. Då fungerar inte borren som den skall.

Vattnet som kommer upp måste vara uppblandat med borrkax. Borrkaxet gör att diamantsegmenten hålller sig skärpta.

Åtgärd

Om det rinner ut klarvatten ur borrhålet hjälper det ofta att minska vattentillförseln.. Då skall borrets  skärförmåga förbättras.

Vattenspår

Vattenspår är det mellanrum för kylvatten som skapas mellan diamantsegmenten. Vattenspårens
uppgift är:

  • att släppa fram vatten för kylning segmentet och
  • borttransport av borrkaxet

RekVattenspår

Underhåll

Används äldre,  ombestyckade och lödade segmenten måste
vattenspåren underhållas  Om segmenten är nedslitna till stålstommen kan inte kylvattnet passera. Det finns då risk för överhettning, ångbildning och att borren havererar. Vattenspåren kan slipas upp med rundfil eller vinkelslip.

För  moderna lasersvetsade segmenten behöver inte vattenspåren åtgärdas.

Släppning av borr

Släppningen på en borr är skillnad mellan segmentens bredd och rörets tjocklek.

Borrsläpp

Exempel

Om segmenten är 4 mm brett och rörets godstjocklek är 2 mm har borren ett släpp på 1 mm på insidan och 1 mm på utsidan.

 

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor