Borr- och bilmaskiner

Exempel på borrmaskiner

Kärnborrmaskin Tyrolit
Exempel – Handhållna borrmaskiner
Kärnborrsystem Tyrolit
Exempel – Kärnborr med stativ

Kärnborr i arbete
Kärnborrning Pnetruder

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor