Borr- och bilmaskiner

Exempel på borrmaskiner

Kärnborrmaskin Tyrolit
Exempel – Handhållna borrmaskiner
Kärnborrsystem Tyrolit
Exempel – Kärnborr med stativ

Kärnborr i arbete
Kärnborrning Pnetruder

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someone
Copyright © BFB 2019
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt av skolor och elever under utbildning. Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor