Städning

Betongkax

Vid sågning och borrning i betong blir det mycket betongkax, dvs vatten blandat med betong,

Det är viktigt att ta bort om det som har stänkt på golv och väggar direkt t ex genom spolning med vattenslag eller våtsug.

Om betongkaxet hinner bränna fast bränt blir mycket svårt att ta bort. Det är heller inte trevligt att gå och stampa i detta kax som fastnar under skorna och lämnar fotspår efter den som trampat i det.

Damm

Vid städning efter dammande arbete är det viktigt att inte virvla runt dammet. Arbetsmiljöverket rekommenderar därför att aldrig använda sopborste. Det är bättre att använda en gummiskrapa än sopborste.

Allra helst skall en centraldammsugare eller en industridammsugare med effektivt filter användas. (Filterkvalitet P3 vid risk för kvarts).

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Kvarts (AFS 1992:16):

14 § Arbetsplats där kvartshaltigt material hanteras så att kvartshaltigt damm uppkommer, skall rengöras från damm minst varje vecka och sedan arbetet avslutats.

15 § Rengöring skall utföras så, att damm inte virvlas upp och sprids. Damm skall i första hand sugas bort eller avlägsnas genom spolning. Anordning för uppsamling av avfall, spill e.d. skall finnas lätt tillgänglig.

Städning inom ett avskärmat och inkapslat arbetsområdet skall utföras innan inkapsling tas bort och innan fläkt koppas ur eller andra kommer att visats och utföra arbeten inom det avskärmade området.

Om det finns risk för kvartshaltigt damm skall halvmask med filter P3 även under städningsarbetet!

Exempel på jonisering av damm

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor