Vad är arbetsmiljö?

Med arbetsmiljö menas hela arbetssituationen på företaget och för enskilda medarbetare. Arbetsmiljön omfattar både den fysiska arbetsmiljön, dvs säkerheten och den psykosociala arbetsmiljön, dvs om hur du mår pykiskt i ditt arbete, om du trivs på jobbet, med dina arbetsuppgifter och arbetskamrater.

Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att mäta exakt hur bra eller dålig arbetsmiljö är på en arbetsplats. Bedömningen av arbetsmiljön baseras både på hur individer upplever sin arbetssituation och på hur väl arbetsmiljöriskerna hanteras av företaget och de anställda.

Vi är alla en viktig del av vår arbetsmiljö!

Att företaget följer lagar och regler på arbetsmiljöområdet är en förutsättning för att minimera riskerna med en dålig arbetsmiljö, men detta förebyggande arbete är ingen garanti för att olyckor inte kommer att ske eller för att alla skall trivas och känna sig trygga på sin arbetsplats. Alla måste ta sin del av detta ansvar!

Vem tjänar på en god arbetsmiljö?

Alla tjänar på en god arbetsmiljö; både den som trivs och mår bra på sitt arbete och därmed gör sitt bästa på jobbet och företaget. Arbetsgivaren tjänar på en god och säker arbetsmiljö med en frisk, motiverad och effektiv personal.

När personalen trivs är effektiviteten och lösamheten ofta som bäst. Dessutom slipper arbetsgivaren onödiga sjukskrivningskostnader, kostnader för vikarier och/eller produktionsbortfall samt för rehabilitering – om personalen kan hållas frisk och fri från skador. Arbetsgivaren har ju även ett praktiskt och ekonomiskt ansvar för personalen vid sjukdom eller arbetsplatsolyckor.

Alltså är det mer lönsamt för företagare att ha frisk personal, som kan arbeta–, än skadade och sjuka som inte kan bidra till företagets verksamhet och intäkter.

Källa: Byggipedia 

Länkar:

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor