Fallskydd

AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall

Fallskydd alternativ till stegar (Arbetsmiljöverket)
Bild: Alternativ till stegar (Arbetsmiljöverket)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter som syftar att förhindra fallolyckor gäller oavsett på vilken höjd arbete utförs.

Föreskrifterna anger bl a följande:

 • Arbete skall planeras, ordnas och bedrivas så att fallolyckor förebyggs.
 • Skyddsanordning mot fall, inkl. förekommande infästningar, skall vara dimensionerad för den belastning den kan antas bli utsatt för.
 • Om tillräckligt säkra skydd mot fall inte kan ordnas skall andra säkerhetsåtgärder vidtas, t ex säkerhetsbälte med väl förankrad

Fallskydd i samband med håltagning

Nedan följer rekommendationer för att undvika risk för att både egen personal eller andra personer skall skadas eller förolyckas till följd av fallolycka.

Förebyggande åtgärder mot fall i samband med arbete över mark eller bjälklag:

Om manuellt arbete, som inte kan – eller av ergonomiska skäl inte bör – utföras från bjälklagsnivå, t ex arbete med handhållna maskiner eller  i samband med montage av håltagningsutrustning :

 • Använd stabil arbetsplattform, väl förankrad eller med låsbara hjul, så att den inte kan glida undan. Använd aldrig stege!
 • Se till att arbetsytan är väl tilltagen, dimensionerad för de laster och vibrationer som kan uppstå vid håltagningen samt att det finns fasta räcken på arbetsplattformen.
 • Vid behov, t ex där det inte är möjligt att etablera en säker arbetsplattform, används personlig fallskyddsutrustning i form av sele.
 • Se till att arbetsytan är väl tilltagen, dimensionerad för de laster och vibrationer som kan uppstå vid håltagningen samt att det finns fasta räcken på arbetsplattformen.
 • Vid behov, t ex där det inte är möjligt att etablera en säker arbetsplattform, används personlig fallskyddsutrustning i form av sele.
Förebyggande åtgärder mot fall efter utförd håltagning i bjälklag:
 • montera skyddsräcken runt hålet
 • bygg och montera genomtrampsskydd, t ex plank, över hålet. Tänk på att stora hål kräver att plank eller byggskiva är förstyvade med strävor för att inte riskera att brista
 • kontrollera att skyddsräcken är stabilt infästa och/eller att genomtrampsskyddet inte sviktar eller kan glida isär
 • sätt upp en varningsskylt vid hålet
 • undvik att direkt nedanför det upptagna hålet förvara utrustning eller material som kan att skära, sticka eller t o m spetsa någon, som trots alla skyddsåtgärder, ändå faller genom hålet.

Länkar

AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall
AFS 2004:03 Stegar och arbetsbockar

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor