Borrning i vägg

Farligt område

farligt område4

Förklaringar:
  1. Farligt område framför.
  2. Farligt område bakom.

Det är viktigt att det farliga området på baksidan av väggen är avgränsat eftersom den som jobbar med håltagningen inte ser vad som händer där.

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor