Utbildning och yrkesbevis

Utbildning till håltagare sker normalt via Byggprogrammet på gymnasiet eller som lärlingsutbildning via ett håltagningsföretag.

Kunskapskrav – Yrkesbevis Håltagare

Ett yrkesbevis för håltagare erhålls efter färdig utbildningstid och är ett bevis på genomgången teoretisk och praktiska moment i utbildningen inom håltagaryrket. I utbildningen ingår olika håltagningsmetoder och utrustning efter aktuella förutsättningar.

Särskilt viktigt är kunskapen om säkerhets- och miljöaspekterna i samband med håltagningsjobb.

Vidareutbildning och lärande i arbete

En stor del av håltagarens praktiska kunskaper handlar om att hantera maskiner och utrustning på ett effektivt och säkert sätt.

Leverantörer av utrustning, maskiner och verktyg för håltagning erbjuder ofta utbildning eller information om hur man använder deras maskiner. Detta är en del i det fortsatta och långsiktiga lärandet i yrket som håltagare.

Länkar:

Yrkeskvalifikationer för Håltagare (PDF från BYN)

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor