Utbildning och yrkesbevis

Utbildning till håltagare sker normalt via Byggprogrammet på gymnasiet eller genom lärlingsutbildning.

Kunskapskrav – Håltagare

Ett yrkesbevis för håltagare erhålls efter färdig utbildningstid och är ett bevis på genomgången teoretisk och praktiska moment i utbildningen inom håltagaryrket. I utbildningen ingår olika håltagningsmetoder och utrustning efter aktuella förutsättningar.

Särskilt viktigt är kunskapen om säkerhets- och miljöaspekterna i samband med håltagningsjobb.

Länkar:

BYNs Målbeskrivning för Håltagare
Bygg- och anläggningsprogrammet (Byggare.com)
Lärlingsutbildningen (Byggare.com)

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someone
Copyright © BFB 2019
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt av skolor och elever under utbildning. Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor