Välja varvtal – borrning

Val av varvtalet vid borrning är viktigt

Borret får längre livslängd och det går snabbare att borra med rätt varvtal.

Val av varvtal (antal varv per minut) beror på två faktorer:

  • borrets diameter (mm)
  • rekommenderad skärhastighet

Val av skärhastighet

Branschen rekommenderar ett skärhastighet mellan 3 och 5 m/s (meter per sekund).

  • Den lägre skärhastigheten (3 m/s) är bra där det är betong med mycket armering samt flinta, natursten mm.
  • Det högre skärhastigheten (5 m/s) passar om vid borrning i betong som  är färsk eller i lös betong.

Det är också bra att kunna sänka varvtalet och skärhastighet lite när du kommer till armering och sedan öka igen.

Inställning av varvtal

  • På äldre maskiner med enbart 2- 3 växlar är  det svårt att ställa in rätt varvtal.
  • Moderna maskiner har fler växlar och även steglös varvtalsreglering , för att kunna anpassa varvtalet efter både borr och material.

Varvtalstabell vid borrning

I tabellen nedan visas rekommenderade varvtal beroende på borrets diameter i millimeter (mm) och vald skärhastighet i meter per sekund (m/s)

  Skärhastighet
 

3 m/s

5 m/s

Diameter/mm Varvtal varv/min

12

4800

7960

25

2300

3820

32

1790

2985

50

1150

1910

75

765

1275

100

575

950

125

460

760

150

380

640

170

340

560

200

290

475

225

259

425

250

230

380

300

190

320

350

165

270

400

145

240

450

130

215

500

125

190

550

105

173

600

95

160

650

90

146

700

82

136

750

76

127

800

70

120

850

67

112

900

64

106

950

60

100

1000

57

95

Exempel – Varvtalsberäkning

Borrning i armerad betong.

  • Borrdiameter: 125 mm
  • Rekommenderad skärhastighet för armerad betong: 3 m/s
  • Varvtal som bör väljas enligt tabellen är då: 460 varv/minut

Om betongen bara innehåller lite armering kan eventuellt skärhastigheten ökas och det högre varvtalet (760 varv/minut) användas – så länge borren inte stöter på armering. Skärhastighet och varvtal sänks sen igen till det rekommenderade så fort borret stöter på armering.

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor