Problemlösning

Låg sjunkhastighet – Dålig skärförmåga

Orsaker – Åtgärder

 • för högt varvtal => Sänk varvtalet
 • för hög mängd kylmedel har du när klart vatten kommer ut från borrhålet => Minska vattenmängden.
 • extremt hårt fyllnadsmaterial, segmenten är för ”hårda“ => Välj ett borr med lösare segment.

Skärpning av borr:

 • Skärp borret med lågvarvsvinkelslip typ (Flex) och lös slipskiva om du inte har detta.
 • Borra i något slitande material, t ex tegel eller asfalt med lite kylvatten.

Hög förslitning av diamantkornen

Orsak – Åtgärd:

 • För lågt varvtal => Ändra varvtalet
 • Defekt axellager på motorn (vibrationer) => Lämna maskinen för service.
 • För liten mängd kylmedel (trögflytande smörja kommer ut ur borrhålet) => Öka på kylvattnet.
 • Extremt slitande fyllnadsmaterial segmenten är för ”mjuka“ => Byt till hårdare borrkrona

Vibration vid borrning

Orsak – Åtgärd:

 • Defekt axellager i motorn => Lämna maskinen för service
 • Borren kastar => Kontrollera att gängan är ren och går mot adaptern eller byt borr.
 • Adaptern som sitter på borrspindeln kastar. => Byt ut adaptern
 • Borrspindeln kastar. => Lämna maskinen för service
 • Stativet är inte ordenligt fastsatt. => Dra åt fästskruvarna.

Borret kör fast och borrmotorn stannar

Möjliga orsaker:

 • Bucklat borrör
 • Lös armering
 • Borrning i kanten av ett armeringsjärn har medfört att en s k. banan kilat fast borren.

Åtgärder:

 • Minska matningstrycket
 • Slå av strömmen till maskinen.
 • Backa matningsrörelsen
 • Använd kärnutdrivare,
Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor