Välja varvtal – Sågning

Varvtal vid sågning

Val av varvtal (varv/minut) vid sågning beror på:

  • klingans storlek (diameter. mm)
  • rekommenderad skärhastighet (m/s)

Skärhastighet

Skärhastigheten (m/s) vid sågning varierar efter storleken på klinga.

  • Ju större klinga desto lägre varvtal krävs för att uppnå önskad skärhastighet.

För att hålla samma skärhastighet skall t ex  en klinga med  diameter 500 mm ha ett betydligt högre varvtal än en klinga med diameter 800 mm.

Stora diametrar får inte ha för stor hastighet (max 55m/sek) eftersom de då kan börja att wobbla och orsaka skador på maskinen och personal.

Rekommenderad skärhastighet varierar med materialet som skall sågas:
  • Betong 35-45 m/s
  • Granit 25-35 m/s
  • Färsk betong asfalt 45 – 55 m/s
  • Kraftig armerad betong 25 – 35 m/s

Varvtalstabell – sågning

I tabellen läses vilket varvtal klingan skall ha för att få rätt skärhastighet.

Exempel:

  • Sågklingans diameter är 1200 mm
  • Önskad skärhastighet är 40 m/s (meter per sekund)

I tabellen framgår det varvtal som krävs, dvs 637 varv per minut, för att uppnå önskad skärhastighet.

OBS! Det går inte alltid att få exakt de varvtal som anges istället ta det som är närmast. Vid osäkerhet bör diamant- eller maskinleverantören tillfrågas.
 Sågklinga

Skärhastighet

 

30 m/s

40 m/s

50 m/s

55 m/s

Diameter/mm Varvtal varv/min

500

1146

1528

1910

2101

600

955

1274

1592

1752

700

819

1092

1365

1501

800

716

955

1194

1314

900

656

849

1062

1168

1000

573

764

955

1050

1100

521

694

868

955

1200

477

637

796

875

1300

440

588

734

808

1400

409

546

682

750

1500

382

509

636

700

1600

358

477

597

656

1700

337

449

562

619

1800

318

424

530

583

1900

301

402

502

553

2000

286

382

427

525

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor