Vad gör en håltagare?

En håltagare är en yrkesarbetare inom byggbranschen. Yrkeskunskaperna består bl a i hantering av avancerad teknisk utrustning, kunskap om byggmaterial och byggnadskonstruktioner.

Att vara håltagare är ett rörligt, flexibelt och självständigt arbete då du ofta åker runt till olika arbetsplatser. Du och din arbetsgivare arbetar då som underentreprenörer till byggföretagen.

Arbetsuppgifter

Som håltagare är din arbetsuppgift att ta hål i olika byggdelar och material. Borrning, vägg- och golvsågning är idag dina viktigaste uppdrag.

Exempel på arbeten som kan kräva håltagning är:
  • byten av rörstammar  i äldre hus.
  • nya fönster och dörröppningar.
  • felgjutningar på byggarbetplatser.

En håltagare använder avancerad teknisk utrustning och kunskapen om säkerhetsfrågor är viktig. Borrning och sågning i hårda material som betong sker med diamantredskap.

Som håltagare jobbar du både i nyproduktion och med ombyggnader av hus.

Förutom att kunna montera, hantera och sköta utrustningen ingår i arbetet att:
  • delta i planering av arbetet,
  • utföra infästningar,
  • avspärrning och skyltning samt
  • borttransport av material.

Länkar:

Byggare.com

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor