Friskrivningsklausul

Den information som anges på webbplatsen är generell och skall betraktas som vägledande.

  • Innehållet är främst avsett att användas i inofmrations och utbildningssyfte.
  • Innehållet på webbplatsen är inte anpassat för direkt tillämpning i håltagningsuppdrag eller andra entreprenader

Varken tidigare webbplatsägare Håltagningsentreprenörena inom Sveriges Byggindustrier (HiB) eller nuvarande ägare Branschorganisationen för Byggnadsberedning (BFB) ansvarar för hur enskilda användare väljer att tillämpa informationen som hämtas från Håltagning.nu.

Alla arbeten, inklusive planering och genomförande, inom byggnadsberedning måste anpassas till faktiska förhållanden och förutsättningar Detta är entreprenörens ansvar att säkerställa.

Håltagning.nu ansvarar inte för:
  • att innehållet till varje del eller vid varje tillfälle är uppdaterat och aktuellt
  • innehållet på webbplatsen ur  entreprenadjuridiskt perspektiv.
  • innehållet i  länkade dokument eller hemsidor
  • annan parts användning av innehåll som hämtats från webbplatsen

Den som vill använda underlag från Håltagning.nu ansvar själv för att kontrollera och bedöma om och hur informationen från Håltagning.nu kan tillämpas i olika situationer.

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor