Vajersågning

Vajersågning är en flexibel metod med nästan obegränsade möjligheter. Metoden används vid olika typer av håltagning i betongkonstruktioner där det inte är ekonomiska eller möjliga att utföra jobbet med sågklingor.

Läs om: Vajersågens historia

Exempel – Norra Länken:

Vajersågning i korsningen mellan Norra Länken och tunnelbanans röda linje (Stockholm)
Några fördelar med vajersågning:
  • metoden är relativt tyst och nästan vibrationsfri
  • metoden fungerar för sågning i nästan vilken konstruktion och tjocklek som helst.

Med vajersåg går det att skära båda runda, ovala och rektangulära sågsnitt och hål.  Det går även att såga ut ursparningar och hela block utan att gå igenom hela konstruktionen. Med vajersågning kan nämligen  utföras även som horisontella snitt.

Lämpliga områden för vajersågning bl a:
  • Stenbrott och gruvor
  • Tunnlar, broar, dammanläggningar, karftverk
  • Fundament, cirkulär sågning
  • Sågning på svåråtkomliga ställen
Exempel på användningsområden för vajersåg (Husqvarna)
Exempel på användningsområden för vajersåg. Bild: Husqvarna. Klicka på bilden för förstoring.
Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor