Taggarkiv: Vibrationer

Smått & gott

Arbete med vibrerande maskiner

Då arbete med vibrerande handhållna maskiner inte kan undvikas så bör man förutom vibrationerna också tänka på den ergonomiska helheten.

Sträva efter:

  • lägsta möjliga vibrationsnivåer.
  • effektiva verktug.
  • stativ framför direkt handhållet.
  • korta arbetspass och täta pauser.
  • arbetsrotation.

Läs mer

Vibrationskador och vita fingrar

Hand Arm Vibration Syndrome, HAVS

Vita fingrar

Hand arm vibration syndrome, är den engelska benämning för skador på muskler, nervsystem, blodkärl och blodcirkulation orkade av arbete med vibrerande maskiner.

En av de skador som omfattas av begreppet HAVS är det som vi på svenska kallar för ”vita fingrar”.  Vita fingrar kan orsakas av arbete ned handhållna vibrerande maskiner.

IACDS om vibrationer

Inom IACDS har en broschyr: Hand Arm Vibration Syndrome HAVS, tagits fram. Denna  beskriver skador och förebyggande åtgärder mot vibrationsskador i byggbranschen. Läs mer