Ritningsläsning

En håltagare kan komma i kontakt med både nya ritningar och ritningar på äldre byggnader.

  • I nybyggnadsprojekt och ombyggnader där håltagningen är planerad finns de hål och ursparningar som skall göras utsatta på en ritning.
  • Vid håltagning i äldre hus kan ritningar visa var de bärande väggarna finns, vilka material som förekommer i de byggdelar som skall bearbetas.
  • Installationsritningar visar var el och vattenrör skall ligga, men det är inte alltid som placeringen stämmer exakt med ritningen.

Som håltagare är det viktigt att kunna läsa och förstå vad olika linjer, mått och symbol betyder

Ritningar revideras (uppdateras) hela tiden. Det är därför viktigt att veta vilken ritning som gäller, dvs vilken är den senaste versionen Det är också viktigt att följa och identifiera ändringar som görs i ritningsunderlagen för att stämma av dessa mot sitt eget uppdrag.

Läs mer om ritningsläsning:

Länk

Bygghandlingar (Byggipedia)

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someone
Copyright © BFB 2019
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt av skolor och elever under utbildning. Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor