Borrning

Exempel på håltagning med borr:

 • Fastsättning av expanderbultar, kemiska ankarfästen pluggar när det stöts på armering.Anv1
 • Genomgångar för kablar, rör,  ventilation, pilothål
  Anv2
 • Hörnborrning när det inte får översågas
  Anv3
 • För vajerinträdning
 • Sömborrning i vissa betongkonstruktioner
  Anv4

Det går att borra i de flesta betongkonstruktioner med diametrar
från 10 mm upp till c:a 1000 mm.

Borrning med diamantkronor är en effektiv och miljövänlig metod
att utföra håltagning med.

Kärnborrning. Bild: Pentruder

Med specialborrar kan borrning ske i betongtjocklekar upp till flera meter.

När betongtjockleken är stor kan det dock vara mer lönsamt att använda vajersågning istället för borrning.

Läs mer:

Om diamantborrning

Se exempel:

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor