Sågning med klinga

Sågning i betong kom igång något senare än borrningen, mest beroende på bristen av maskiner.

Några fördelar med sågning är:

  • processen är vibrationsfri
  • området runt hålet sparas vilket ger statiska fördelar.
  • ren skärningsyta vilket innebär att inget extra (kostsamt) efterarbete behövs.

Läs mer om:

Håltagning med såg – historik
Väggsågning
Golvsågning
Försågning

Se exempel:

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor